•  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  • WYDARZENIE DATA
   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2023
   Spotkanie z rodzicami 12.09.2023
   Obchody Dnia Edukacji Narodowej 12. 10.2023
   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 13.10.2023
   Ślubowanie uczniów klasy I 10.2023
   Wszystkich Świętych 01.11.2023
   Obchody Dnia Niepodległości 10.11.2023
   Śródroczne zebranie z rodzicami 21.11.2023
   Mikołajki szkolne 06.12.2023
   Wigilie klasowe 22.12.2023
   Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 31.12.2023
   Termin poinformowania uczniów oraz rodziców o ewentualnej niedostatecznej ocenie śródrocznej oraz ocenie nieodpowiedniej i nagannej z zachowania 09.01.2024
   Termin poinformowania uczniów oraz rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych 30.01.2024
   Wystawienie ocen śródrocznych 06.02.2024
   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej 08.02.2024
   Ferie zimowe 12-25.02.2024
   Spotkanie z rodzicami 27.02.2024
   Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04 2024
   Śródroczne zebranie z rodzicami 09.04.2024
   Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 30.04.2024
   Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01-03.05.2024
   Egzamin Ósmoklasisty 14-16.05.2024
   Termin poinformowania uczniów oraz rodziców o ewentualnej niedostatecznej ocenie końcoworocznej oraz ocenie nieodpowiedniej i nagannej z zachowania 18.05.2024
   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31.05.2024
   Spotkanie z rodzicami 04.06.2024
   Termin poinformowania uczniów oraz rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych 07.06.2024
   Wystawienie ocen rocznych 14.06.2024
   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji końcoworocznej 18.06.2024
   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024
   Ferie letnie 22.06-31.08.2024

    

 • Dzisiaj jest
  Poniedziałek 20.05.2024
   brak danych