• Przewodniczący: Mikołaj Gajda kl8
     w-ce przewodniczący: Matylda Świerkosz kl8
     sekretarz: Justyna Targosz kl8

     Poczet sztandarowy: Mikołaj Gajda kl8
                        Nina Iwaszko kl7
                        Natalia Rusin kl7

     Osoba do spraw medialnych: Julia Włudarz kl8

     Sekcja porządkowa: Justyna Targosz kl8
                       Matylda Świerkosz kl8

     Sekcja techniczna: Alan Zagól kl7

     Zrealizowane akcje: współorganizacja zabawy andrzejkowej
                        współorganizacja koncertu kolęd
                        współorganizacja zabawy karnawałowej
                        akcja Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
                        poczta walentynkowa
                        współorganizacja Żywych lekcji historii
                        udział Pocztu Sztandarowego w obchodach 11 listopada