• Nauczyciele uczący w szkole

   • 1.

    Sabina Baran

    dyrektor,
    matematyka, doradztwo zawodowe

    2.

    Barbara  Smolik

    kierownik filii,
    edukacja wczesnoszkolna

    3.

    Teresa Bielczyńska

    język polski 

    4.

    Iwona Bucała

    edukacja wczesnoszkolna

    5.

    Szymon Chłapek

    psycholog

    6.

    Kinga Czaicka

    zajęcia wspomagające, świetlica

    7.

    Aleksandra Drońska

    wychowanie fizyczne

    8.

    Teresa Drożdż

    matematyka

    9.

    Wioletta Habowska

    muzyka, plastyka, technika, wdż

    10.

    Elżbieta Kępa

    edukacja wczesnoszkolna

    11.

    Marzena Kołodziejczyk

    język angielski

    12.

    Beata Kosman

    logopedia

    13.

    Henryk Kubasiak

    religia

    14.

    Tomasz Kulig

    wychowanie fizyczne

    15.

    Ewa Madejczyka

    biblioteka

    16.

    Agnieszka Mikołajek-Kraus

    język polski, logopedia

    17.

    Joanna Nawara

    edukacja dla bezpieczeństwa

    18.

    Anna Ostruszka - Waryło

    chemia

    19.

    Elżbieta Palarska

    edukacja wczesnoszkolna

    20.

    Ewa Pawłowska

    język agnielski

    21.

    Dariusz Pietrusza

    religia

    22.

    Michał Pilarczyk

    język angielski, język niemiecki

    23.

    Wojciech Plewka

    historia, wiedza o społeczeństwie

    24.

    Lucyna Rączka

    przyroda, biologia

    25.

    Barbara Rusin

    oddział przedszkolny

    26.

    Bernadeta Ryt

    edukacja wczesnoszkolna

    27.

    Natalia Stalmach

    informatyka

    28.

    Joanna Ścieszka

    geografia, pedagog

    29.

    Magdalena Świerkosz

    fizyka

    30

    ks. Daniel Tomaczak

    religia

    31.

    Jolanta Trzebuniak

    edukacja wczesnoszkolna

    32.

    Teresa Trzop

    oddział przedszkolny

    33.

    Anna Wajdzik

    pedagog specjalny, zajęcia wspomagające

    34.

    Izabela Wojtanowska

    język polski

    35.

    Sylwia Wysmołek

    matematyka