• Skrócony Regulamin e-dziennika

   • ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

    1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej jest prowadzony dla rodziców i uczniów  e-dziennik LIBRUS.
    2. W dzienniku elektronicznym umieszczane są bieżące oceny uczniów, nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania.
    3. W dzienniku elektronicznym odnotowywana jest frekwencja uczniów.
    4. W dzienniku elektronicznym ( w zakładce TERMINARZ) pojawiać się będą informacje o kartkówkach i sprawdzianach).
    5. W dzienniku elektronicznym pojawiać będą się uwagi negatywne i pozytywne
     (w zakładce UWAGI).
    6. Nauczyciele mają możliwość prowadzenia komunikacji z rodzicami poprzez LIBRUS
     ( w zakładce WIADOMOŚCI).
    7. Rodzice nie udostępniają haseł do swojego konta dzieciom.
    8. Rodzice zobowiązani są do kontrolowania nia bieżąco frekwencji i postępów w nauce dziecka.
    9. Jedyną formą kontaktu pomiędzy rodzcicem i nauczycielami jest dziennik elektroniczny lub poczta służbowa w domenie sp2suchalekcje.pl