• Rekrutacja

    • 02.04.2024 09:32
    • KOMUNIKAT

     ZAPISY DZIECI DO  KLASY PIERWSZEJ ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     NA ROK 2024/2025

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ W FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

      

     W dniach od 01 marca 2024 roku do 15 marca 2024 roku można złożyć zgłoszenie lub wniosek  z załącznikami o przyjęcie dziecka  do:

     • klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2024/2025,
     • klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2024/2025.

     Zgłoszenia składają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

     Wnioski z załącznikami składają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

     W roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2017 roku.

     KLASA-I-Regulamin-komisji-rekrutacyjnej-kl-I-2024-2025.pdf
      

     W dniach od 01 marca 2024 roku do 15 marca 2025 roku można złożyć wnioski z załącznikami o przyjęcie dziecka zamieszkałego na terenie gminy Sucha Beskidzka do:

     • oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2024/2025,
     • oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2024/2025.

     W roku szkolnym 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2018 roku (sześciolatki), które mają obowiązek realizacji rocznego wychowania przedszkolnego oraz dzieci urodzone w 2019 roku (pięciolatki), które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

     OP-Regulamin-komisji-rekrutacyjnej-OP-2024.2025.pdf

      

     Druki wniosków należy odebrać w sekretariatach szkół lub pobrać ze strony internetowej szkoły  – sp2sucha.pl.

     DOMUMENTY DO POBRANIA

     SP2:
     WNIOSEK-OP-SP2.pdf

     ZGLOSZENIE-DO-KLASY-PIERWSZEJ-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-NR-2.pdf

     WNIOSEK-o-przyjecie-dziecka-do-klasy-pierwszej-w-Szkole-Podstawowej-nr-2.pdf

     RODO-SP2.pdf

      

     FSP2

     WNIOSEK-OP-FSP2.pdf

     ZGLOSZENIE-DO-KLASY-PIERWSZEJ-FILII-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-NR-2.pdf

     WNIOSEK-o-przyjecie-dziecka-do-klasy-pierwszej-w-Filii-Szkoly-Podstawowej-nr-2.pdf

     RODO-FSP2.pdf

      

     Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1  lub w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118.

     Szczegóły zapisu dziecka określone zostały w Zasadach i terminach postępowania rekrutacyjnego dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2024/2025.

      

     Informacje o zapisach  można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół:

     Szkoła Podstawowa nr 2 – 33 874 27 28

     Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – 33 874 23 34

     Obwód Szkolny Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego obejmuje ulice: Dębową, Graniczną, Jędrzejaki, Kamienne, Klonową, Krzeszowiaków, Kubasy, Kwiatową, Lawendową,Magnoliową, Miodową, A. Mickiewicza od nr 92 do nr 130 (numery parzyste) i od nr 33 do nr 83 (numery nieparzyste), Ogrodową, Polną, Poziomkową, Radosną, Role, Słoneczną, Smolikówka, Spacerową, Spokojną, Stokową, Turystyczną, Wrzosową, Zasypnica, Zasypnicką, Za Wodą,Zaciszną, Ziołową

     Obwód Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obejmuje ulice: A. Starzeńskiego, Akacjową, Błądzonka, Jaworową, Kasztanową, Konfederatów Barskich, Leśną, Lipową, Łagodną, Stromą, Świerkową, Widokową.

    • więcej