• Program wychowawczo-profilatyczny

   •  

    „Wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem

    człowieczeństwem”

                                                                                                     Jan Paweł II

     

     

    Program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania   o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, a realizowane przez organy szkoły: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz osoby i instytucje wspierające wychowawczo –opiekuńczą rolę szkoły.