• Dyrektor

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii

   mgr Sabina Baran

   kontakt: sabina.baran@sp2suchalekcje.pl

    

   Sekretariat szkoły:

   czynny codziennie w godz. 7.30 – 14.00

    

    

   Kierownik Filii

   mgr Barbara Smolik

   kontakt: sp2filia@sucha-beskidzka.pl