• Rada Rodziców SP2

   11.03.2024 11:30

   PREZYDIUM RADY RODZICÓW

   PRZEWODNICZĄCA – p. Dorota Basiura

   WICEPRZEWODNICZĄCY – p. Ewa Klimasara

   SEKRETARZ – p. Justyna Kołodziej

   SKARBNIK – p. Iwona Porębska

   KOMISJA REWIZYJNA – p. Dominika Polak, Ewa Janik


    SKŁAD RADY RODZICÓW

   ODDZIAŁY NAZWISKO I IMIĘ
   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Ewa Janik
   KLASA I  Joanna Jaworska-Nowak
   KLASA II  Dominika Polak
   KLASA III Justyna Kołodziej
   KLASA IV Ewa Klimasara
   KLASA V  Aneta Szramowiat
   KLASA VIA Marta Chmiel
   KLASA VIB Dorota Basiura
   KLASA VII Iwona Porębska
   KLASA VIII Mariola Świerkosz
    
   Rada Rodziców ustaliła kwotę składki na rok szkolny 2023/2024 w wysokości:   
   - 60zł od rodziny, z której uczęszcza do szkoły 1 dziecko
   - 60 zł najstarszego z rodzeństwa oraz po 10 zł na każde kolejne dziecko.
   Wpłaty można dokonać u członka RR, wychowawcy lub poprzez przelew bankowy:
   36 8128 0005 0000 1502 2000 0010

    
  • Rada Rodziców FSP2

   28.03.2024 13:49

   Rada Rodziców Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2023/2024

    

   Prezydium Rady Rodziców:

   • przewodnicząca – p. Sylwia Biskup
   • wiceprzewodnicząca – p. Sylwia Basiura
   • sekretarz - p. Sylwia Basiura
   • skarbnik – p. Barbara Kubielas

    

   Komisja Rewizyjna - p. Beata Szwed, p. Ewa Korczak-Andrzejewska   Numer konta do wpłat: 54 8128 0005 0000 1632 2000 0020