Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

Rządowy program (projekt) „Wyprawka szkolna”, który polega na dofinansowaniu zakupu podręczników, będzie obejmował w roku szkolnym 2014/2015 uczniów:

1. klas II, III, VI szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm) –  539 zł netto na osobę w rodzinie.

2. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – bez względu na dochód.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:

– do kwoty 225,00 zł dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej,

– do kwoty 325,00 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej,

Druki wniosków o dofinansowanie podręczników dostępne w sekretariatach Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii lub do pobrania (poniżej) na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii  w terminie do 05 września2014roku.

DRUK WNIOSKU pobierz

strzałka do góry