Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

       „Auschwitz”

Jadą pociągiem – pełni nadziei
Stoją, czekają – w kolejce do śmierci
I wybór straszliwy – któremu dziecku dać ponownie życie

Tracą bliskich, dobytek, ubrania, włosy, imiona
Zostaje tylko wygolona głowa, fartuch obozowy i tatuaż – 7212
Wieczny znak cierpienia

I ostatnia kąpiel
I ostatnie słowa – „to nie woda”
I buchające ogniem niewinnych ciał kominy
I ciągłe strzały spod ściany śmierci

Inni za elektrycznymi kratami
Kurczowo trzymają się życia
W błocie pracują, głodni, spragnieni
Ktoś upadł lecz nikt mu nie pomoże

Wracają do koszar
Wśród jęków czekają na sen
Lecz on już nigdy nie przyjdzie
Tylko śmierć o nich pamięta
       [„] [„] [„]

                                                        

         W dniu 29 kwietnia 2019 r. – w ramach programu edukacji patriotycznej upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 – uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii wybrali się do Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuJest ono przede wszystkim Miejscem Pamięci ofiar jednej z największej zbrodni w dziejach ludzkości. 

„Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.”

źródło: http://www.auschwitz.org/historia/

        Celem wyjazdu było zetknięcie się ze śladami przeszłości, podjęcie próby wyobrażenia sobie jak wyglądało życie w budynkach obozowych, ludzie, dźwięki, zapachy i atmosfera tego miejsca w tamtych czasach, a także szukanie odpowiedzi na pytania:

  • dlaczego do tego doszło?
  • dlaczego to było możliwe?
  • dlaczego człowiek zdolny jest popełniać tak straszne zbrodnie – indywidualnie i zbiorowo?
  • dlaczego do zbrodni i ludobójstwa dochodzi we współczesnym świecie?
  • dlaczego to, co tu się wydarzyło, jest wciąż ważne dla kolejnych pokoleń?

      Wycieczka poprzedzona została rozmowami na lekcjach wychowawczych i historii poświęconymi holokaustowi i Obozowi Koncentracyjnemu Oświęcim – Brzezinka. Uczniowie zostali  przygotowani teoretycznie i psychicznie do wyjazdu Lekcje te pozwoliły przygotować ich do zajęcia właściwej postawy w trakcie zwiedzania Miejsca Pamięci w Oświęcimiu. 

Muzeum obejmuje tereny dwóch największych obozów wchodzących w skład kompleksu Auschwitz. Są to: obóz macierzysty Auschwitz I w Oświęcimiu, gdzie znajduje się ekspozycja muzealna oraz obóz Auschwitz II-Birkenau w położonej opodal Brzezince. Birkenau jest utrzymywany jako relikt, rezerwat i miejsce refleksji. Jego obszar wynosi 176 ha i obejmuje teren obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. 

Wizyta w Muzeum jest nie tylko lekcją historii ale i znakomitą formą kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci. Nie można zrozumieć współczesnego świata bez dogłębnego poznania historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz.

Zapraszamy do galerii: Miejsce Pamięci

strzałka do góry