Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

WAŻNE! – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia zdalnego nauczania poprzez wprowadzenie realizacji wybranych zajęć szkolnych w formie on-line (tj. w trybie rzeczywistym) w maju 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii w klasach IV-VIII wdrażamy pakiet G Suite dla Szkół i Uczelni.

G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi Gmail, Kalendarz, Dokumenty i Classroom. Uczniowie szkoły będą korzystać ze swoich kont G Suite do uczestnictwa z zajęciach on-line, do wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami w ramach zdalnego nauczania oraz nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

Korzystanie z pakietu związane jest z utworzeniem kont dla uczniów.

Konto dla ucznia może zostać utworzone po wyrażeniu zgody rodzica.

Zwracamy się do rodziców uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Filii Szkoły Podstawowej nr 2 z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka.

Formularz zgody znajduje się w załączniku (na końcu dokumentu): Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite oraz zostanie przesłany przez wychowawców.

Wypełniony i podpisany formularz zgody w terminie do 30 kwietnia 2020 roku należy:

 • przesyłać na adres e-mail wychowawcy klasy – w formie skanu, zdjęcia
 • złożyć w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu tj. 9.00 – 13.00)

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odebrania wersji papierowej formularza zgody w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, których rodzice nie złożą formularza zgody w wyznaczonym terminie nie będą mieli utworzonego konta G Suite dla Szkół i Uczelni, uczniowie nie będą mogli uczestniczyć w zajęcia prowadzonych w ramach pakietu G Suite.

Adresy e-mail wychowawców:

Szkoła Podstawowa nr 2
IV Izabela Wojtanowska iwojtanowska.sp2@gmail.com
VA Wojciech Plewka wojtpl@interia.pl
VB Teresa Drożdż tdrozdz.sp2@gmail.com
VI Urszula Kubasiak ukubasiak.sp2@gmail.com
VII Lucyna Rączka lusi.raczkabio@wp.pl
VIII Aleksandra Drońska olwit@wp.pl
Filia Szkoły Podstawowej nr 2
IV i V Sylwia Wysmołek sylwia_wysmolek@o2.pl
VI i VII Teresa Bielczyńska t.bielczynska@op.pl
VIII Michał Pilarczyk michalpilar@op.pl

 

W okresie od 04.05.2020 do 08.05.2020 roku nauczyciel informatyki będzie na bieżąco pomagał uczniom w pierwszym logowaniu.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z dozwolonymi i niedozwolonymi sposobami przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka przez Google, na przykład:

 • Jakie dane osobowe gromadzi Google?
 • Jak Google wykorzystuje te informacje?
 • Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?
 • Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?
 • Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i skontaktowanie się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Aby potwierdzić zapoznanie się z jego treścią i wyrazić swoją zgodę, należy złożyć podpis. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka. Uczniowie, którzy nie mogą korzystać z usług Google, być może będą musieli używać innego oprogramowania do wykonywania zadań lub kontaktowania się z kolegami.

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni

Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont. 

Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

 • Gmail (w tym Inbox by Gmail)
 • Kalendarz
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty 
 • Formularze 
 • Grupy dyskusyjne
 • Keep
 • Arkusze 
 • Witryny
 • Prezentacje
 • Talk/Hangouts 
 • Vault

W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont G Suite dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoła Podstawowa nr 2 może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje? 

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni.
 • Przy pomocy szkoły. Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:
  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie. 

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się z nauczycielem informatyki. Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/). 

Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).

strzałka do góry