Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA NIEPODLEGŁEJ

       4

     W ramach programu edukacji patriotycznej z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii odbyły się we wrześniu warsztaty plastyczne dla klas 0 – 3. Zadaniem najmłodszych było przedstawienie techniką  kolażu Polski z flagą i godłem. 
    Głównym celem tych warsztatów jest popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi, wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych oraz popularyzacja znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi. 

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła  państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. 

Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:

  • Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
  • Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

    W czasie tych warsztatów dzieci wykazały się znakomitymi umiejętnościami  plastycznymi. Poprzez formę przekazu artystycznego kształtowały poczucie tożsamości narodowej i postawy patriotyczne. 

Zapraszamy do galerii: SP2 – dla Niepodległej

WYSTAWA w FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

1

strzałka do góry