Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 – UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

    Dzień 11 czerwca 2016 roku na zawsze pozostanie w pamięci społeczności szkolnej. Był to dzień wyjątkowy, niepowtarzalny i od dawna oczekiwany, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu marzeń i westchnień naszych uczniów – placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

Uroczystość prowadziła członkini Rady Rodziców, pani Sabina Jawoszek-Legieć, ponieważ realizatorem tego wyjątkowego projektu była właśnie Rada Rodziców działająca przy naszej szkole.

Przedstawiciel Rady Rodziców, pan Robert Białończyk, przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość wyjątkowych gości, a byli to:

Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Lichosyt

Przewodniczący Rady Miasta – Pan Bogusław Ćwiękała

Radni Rady Miasta:  

            Pani Aneta Dędys

            Pani Bogusława Hudziak

            Pani Małgorzata Kulka

            Pani Maria Kuś

            Pani Maria Lenart

            Pani Anna Szczotka

            Pan Krystian Krzeszowiak

            Pan Adam Leśniak

            Pan Krzysztof Skrzypek

            Pan Tadeusz Pochopień

            Pan Jan Siwiec

            Pan Janusz Siwiec

            Pan Piotr Wróbel

            Pan Andrzej Ziemianek

Kierownik Referatu Rozwoju Miasta – Pan Rafał Adamek

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Osłonek Białkowych Fabios S.A. – Pan Marek Kural

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji – Pan Piotr Bałos

Prezes Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej – Pani Urszula Stopa-Gawlas

Ksiądz Mateusz Bochenek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – Pani Małgorzata Peć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej – Pani Krystyna Wajdzik

Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej – Pani Ewa Dyduch

Dyrektor Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej – Pani Katarzyna Janik

Właściciele wylicytowanych podczas balu karnawałowego cegiełek:

      Państwo Kinga i Sebastian Nosal ( Złota Cegła )

      Państwo Renata i Patryk Skrabuła ( Srebrna Cegła )

      Pastwo Monika i Piotr Wróbel ( Brązowa Cegła )

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej wraz z Rodzicami.


Następnie prowadząca podkreśliła, że samo zaangażowanie Rady Rodziców w przedsięwzięcie nie wystarczyłoby, gdyby nie hojność i ofiarność Pana Burmistrza Stanisława Lichosyta, sponsorów: Osłonek Białkowych Fabios S.A., Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, licytujących cegiełki na balu karnawałowym oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, którzy wspierali inicjatywę przez cały rok szkolny 2015/16, angażując się w pieczenie ciast na ogranizowane kiermasze, uczestnicząc w balu karnawałowym i piknikach oraz goszcząc Radę Rodziców podczas kolędowania.
Pani Sabina Jawoszek-Legieć w imieniu Rady Rodziców wszystkim wyżej wymienionym serdecznie podziękowała, a następnie zaprosiła do uroczystego przecięcia wstęgi otwieranego placu zabaw: Pana Burmistrza – Stanisława Lichosyta, Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Bogusława Ćwiękałę,   Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Magdalenę Błachut, Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego – Kingę Białończyk oraz przedstawiciela najmłodszych dzieci w szkole. Był to niezwykle emocjonujący moment. Pan Burmistrz jako pierwszy sprawdził funkcjonalność i bezpieczeństwo otwieranego palcu zabaw, zajmując miejsce na huśtawce. Następnie Pan Sebastian Nosal, właściciel Złotej Cegły, wykonał pierwszy zjazd ze zjeżdżalni. W ten sposób przetestowane zostały urządzenia oddawane do użytku uczniom naszej szkoły.

    Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie obiektu przez księdza Mateusza Bochenka. Dzięki temu możemy być spokojni o bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Chwilę później nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, powstałej z inicjatywy Rady Rodziców. Umieszczono na niej podziękowania dla wszystkich hojnych sponsorów. Odsłonięcia tablicy dokonali: Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Lichosyt, Prezes Osłonek Białkowych Fabios S.A. – Pan Marek Kural,  Prezes Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej – Pani Urszula Stopa-Gawlas oraz właściciele wylicytowanych cegieł –  Państwo Kinga i Sebastian Nosal,  Państwo Renata i Patryk Skrabuła,  Państwo Monika i Piotr Wróbel.

    Uwieńczeniem podziękowań stał się program artystyczny przygotowany przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego pod kierunkiem Pani Teresy Trzop. W ten sposób, recytując i śpiewając najpiękniej jak potrafiły, dzieci okazały wdzięczność za dar, jakim jest plac zabaw. Symbolem wdzięczności są piękne kwiaty wykonane przez dzieci z pomocą pani wychowawczyni, które trafiły do rąk wszystkich dobroczyńców.

    W dalszej części uroczystości głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej Pani Małgorzata Peć. Dziękując za zrealizowaną inwestycję, zwróciła uwagę, że rok szkolny 2015/16 jest to rok szczególny w historii szkoły. Rozpoczął się bowiem otwarciem sali gimnastycznej, która  znakomicie służy swemu celowi, w szkole zaczęła funkcjonować sala zabaw, nowe szatnie, a wejście do budynku w porze zimowej stało się bardziej bezpieczne. W tym miejscu Pani Dyrektor podkreśliła rolę Pana Burmistrza oraz członków Rady Miasta, którzy są zawsze otwarci na potrzeby dzieci i chętnie wspierają inicjatywy Rady Rodziców. Następnie słowa wdzięczności Pani Dyrektor skierowała do sponsorów oraz Rady Rodziców. Zaznaczyła też, że udział w realizacji projektu mieli wszyscy rodzice wspomagający swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców oraz uczniowie szkoły, którzy z wielką radością i niecierpliwością oczekiwali na otwarcie placu zabaw. Na koniec Pani Dyrektor na ręce Pana Burmistrza przekazała słodki upominek, jakim był tort.

    Kolejnym prelegentem był właśnie Pan Burmistrz. Serdecznie podziękował wszystkim, których starania pozwoliły zrealizować zamierzenie. Pan Burmistrz przypomniał poszczególne etapy realizacji oraz zwrócił uwagę na stosunkowo krótki czas, w jakim powstał projekt dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców, a także wsparciu swoich współpracowników. Pan Burmistrz złożył gratulacje Radzie Rodziców naszej szkoły, a dzieciom życzył radosnej i bezpiecznej zabawy.

    Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na Piknik Rodzinny, podczas którego świętowano obchody Dnia Dziecka. W imieniu Rady Rodziców jej przedstawicielka, Pani Sabina Jawoszek-Legieć, złożyła życzenia wszystkim dzieciom, a następnie zaprosiła je do korzystania z przygotowanych z okazji ich święta animacji oraz do skosztowania pyszynych lodów. Dzieci bawiły się znakomicie, o czym świadczyły roześmiane buzie, a plac zabaw przeżywał prawdziwe oblężenie. I tak będzie jeszcze długo…

strzałka do góry