Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 – SPOTKANIE Z CELNIKAMI

      W minionym tygodniu naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Służby Celnej w celu zapoznania uczniów klas 4 – 6 z ich pracą.  Szczególnie dużo informacji uczniowie otrzymali na temat CITES.

 images Cites – to skrót używany i rozpoznawany na całym świecie. 

CITES – to konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem i o ograniczeniach związanych z międzynarodowym obrotem takimi okazami, zwana także Konwencją Waszyngtońską. Została sporządzona w Waszyngtonie,  w 3.03.1973 r. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem. Na chwilę obecną CITES obejmuje około 30.000 gatunków roślin oraz 5.600 gatunków zwierząt.
Szata graficzna skrótu nawiązuje do jednego ze sztandarowych gatunków chronionych jej postanowieniami, czyli słonia.
Kontrola przewozu przez granicę okazów gatunków zagrożonych wyginięciem spoczywa w Unii Europejskiej na Służbie Celnej.

Przedstawiciel Służby Celnej uświadamiał uczniom, iż nawet zupełnie bezwiednie możemy przyczynić się do niszczenia populacji dziko żyjących zwierząt i roślin, kupując pamiątki z takich okazów.
Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu ze Służbą Celną.

Zapraszamy do galerii: spotkanie z przedst. Służby Celnej

 

 

 

strzałka do góry