Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 – LIBRUS W NASZEJ SZKOLE

pobrane

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej będzie prowadzony dla rodziów i uczniów e-dziennik LIBRUS.
 2. W dzienniku elektronicznym umieszczane będą bieżące oceny uczniów, nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania.
 3. W dzienniku elektronicznym odnotowywana będzie frekwencja uczniów.
 4. W dzienniku elektronicznym (w zakładce TERMINARZ) pojawiać się będą informacje o kartkówkach i sprawdzianach).
 5. W dzienniku elektronicznym pojawiać będą się uwagi negatywne i pozytywne
  (w zakładce UWAGI).
 6. Aktualizacja informacji o uczniu będzie następowała co tydzień.
 7. Nauczyciele najpóźniej w poniedziałek uzupełnią wszystkie informacje z poprzedniego tygodnia.
 8. Nauczyciele mają możliwość prowadzenia komunikacji z rodzicami poprzez LIBRUS (w zakładce WIADOMOŚCI).
 9. Rodzice nie udostępniają haseł do swojego konta dzieciom.

                                                                    Obowiązuje od 11.02.2019 r.

strzałka do góry