Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 – DZIEŃ PAPIESKI

        Dnia 16 października 2016 roku minęła 38 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Z tej racji w niedzielę 9 października obchodziliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem :

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Aby upamiętnić to wydarzenie w naszej szkole odbył się uroczysty apel.

       W tym roku wracaliśmy do słów papieża, który zachęcał ludzi, by byli świadkami miłosierdzia, czyli swoim zachowaniem pokazywali, że są uczniami Jezusa – są dobrzy i pomagają innym. Przy śpiewie piosenek oazowych związanych z Janem Pawłem II i tematyką o Bożym Miłosierdziu rozważaliśmy następujące treści :

Jezus chce, byśmy naśladowali Go w dobroci i pomagali zwłaszcza tym, którzy z jakiegoś powodu są nieszczęśliwi. Kiedy ludzie przestają być dla siebie dobrzy, dzieje się wiele zła – dlatego jako ci, którzy znają i kochają Pana Jezusa, mamy postępować tak, jak On postępował. Zresztą sam utożsamia się z pokrzywdzonymi mówiąc: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Warto podkreślić, że jednym z głównych wymiarów pontyfikatu św. Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi jak i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie.

W encyklice „Bogaty w miłosierdzie Bóg” św. Jan Paweł II napisał, że Ojciec Niebieski wielokrotnie objawiał się Narodowi Wybranemu jako Bóg bogaty w miłosierdzie. W obliczu grzechu nie pozostawia On swego Ludu w sytuacji beznadziejnej. Okazuje miłosierdzie, które jest silniejsze niż poczucie sprawiedliwości, aby zapewnić człowiekowi powrót do stanu łaski.

Kolejnymi okolicznościami ważnymi z punktu widzenia tegorocznego Dnia Papieskiego były: troska św. Jana Pawła II o przebadanie objawień siostry Faustyny Kowalskiej, zatwierdzenie kultu Bożego Miłosierdzia, ogłoszenie jej błogosławioną i świętą, wreszcie poświęcenie bazyliki w krakowskich Łagiewnikach oraz wiekopomny akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 roku. Zawierzając świat Bożemu miłosierdziu, papież powiedział:

„Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, którzy tutaj przybywać będziecie z Polski
i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia!”.

Tajemnica Bożego miłosierdzia jest również ważnym tematem nauczania Ojca Świętego Franciszka w tym roku. Wyraża to zarówno  hasło Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się pod koniec lipca w Krakowie – „Błogosławieni miłosierni”, jak też w dokumencie papieskim pod tytułem: „Oblicze miłosierdzia”, który ogłaszał kończący się już Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy.

                                                                                                      Henryk Kubasiak

Zapraszamy do galerii: Dzień Papieski

strzałka do góry