Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

SP2 – „DLA NIEPODLEGŁEJ” – MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W NASZYM MIEŚCIE

listopad   

     W ramach programu edukacji patriotycznej z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 udali się wraz z wychowawcami na wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Wycieczki odbywały się w różnych dniach listopada. Najpierw wybrała się klasa 4a i 4b, a potem klasy 5 – 8 / przed dniem Wszystkich Świętych / i uczniowie najmłodszych klas 1 – 3.

     Uczniowie poszli na pobliski cmentarz w Suchej Beskidzkiej, gdzie zapalili znicze i pomodlili się przy kwaterze żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Główną część kwatery stanowi pomnik w kolorach białym i czerwonym. Na cokole pomnika znajduje się napis „POLEGŁYM W WALCE Z FASZYZMEM 1939-1945”. Do pomnika przytwierdzono dwie granitowe tablice z nazwiskami żołnierzy. Nad nimi znajduje się rzeźba orła, a po ich obu stronach – dwa metalowe miecze.
Pochowano tu 50 żołnierzy polskich, którzy zmarli w szpitalach polowych w Suchej Beskidzkiej w latach 1914 – 1920 z powodu poniesionych ran oraz epidemii. Na cmentarzu pochowano również 64 żołnierzy innych narodowości poległych w czasie I wojny światowej. W kwaterze znajdują się także dwa pojedyncze groby legionistów oraz jeden grób żołnierza Armii Krajowej poległego w 1944 roku.

    Następnie  przeszli pod pomnik poświęcony pamięci Sybiraków, ofiarom Katynia i smoleńskiej katastrofy lotniczej, który znajduje się  na placu przed kościołem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.  12 czerwca 2010 roku odsłonięty został obelisk z tablicą pamiątkową Związku Sybiraków.

       Kolejnym punktem wycieczki było przejście pod Tablicę Pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, która znajduje się  na budynku byłego magistratu przy ulicy Piłsudskiego 23, wybudowanego w 1908 roku, a obecnie mieści się tam Biblioteka Suska. Na tablicy widnieje napis:

„Pierwszemu Marszałkowi Polski
Józefowi Piłsudskiemu
Budowniczemu Polski Odrodzonej
w 10 rocznicę Obrony Ojczyzny
od najazdu bolszewickiego
dla upamiętnienia pobytu w Suchej (1916 r.)
Twórcy Legionów Polskich
Obywatele Miasta Suchej.”
1935 rok. 15 kwietnia tego roku Rada Miejska w Suchej nadała Józefowi Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo miasta za zasługi Marszałka dla odzyskania niepodległości Polski.
Społeczeństwo Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej w ten sposób oddało hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, bojownikowi o wolność i demokrację Polski. Pod miejscami upamiętniającymi Marszałka składane są wieńce, kwiaty i zapalane są znicze pamięci, każdego roku, szczególnie w uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości.
     
     Kilka chwil w zadumie  uczniowie spędzili przy płycie Zofii Karaś, która swą ofiarną pracą lekarską i polityczną w latach okupacji 1939-1945 zyskała sobie serdeczną pamięć ludzką. Była wzorem dobrego obywatela dla wszystkich pokoleń. Wdzięczni mieszkańcy Suchej Beskidzkiej i okolic umieścili tablicę w 16-tą rocznicę jej śmierci , dnia 27.XI. 1958 r. na budynku przy ul. A. Mickiewicza.
     
     Mam nadzieję, iż takie wycieczki do miejsc pamięci dadzą owoce – wspomnienia, emocje i refleksje im towarzyszące, pozostaną w pamięci i sercach uczniów.
Stworzy to klimat sprzyjający budzeniu postaw patriotycznych i emocjonalnemu przywiązaniu do własnej ziemi i jej dziedzictwa.

       W każdym odwiedzanym przez nas miejscu zapaliliśmy znicze i w ciszy pomodliliśmy się za tych, którzy oddali życie dla naszej Ojczyzny. 

                                                         W. Habowska

Zapraszamy do galerii: miejsca pamięci narodowej w naszym mieście

strzałka do góry