Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ oraz AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

       images4

images1W 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz agresji Związku Radzieckiego na Polskę w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii została przeprowadzona „żywa lekcja historii” dla uczniów klas IV – VI. Poprowadziła ją nauczycielka historii p. W. Habowska.
Uczniowie w skupieniu słuchali historii tych wydarzeń, oglądając równocześnie przygotowaną prezentację multimedialną. Przytaczane były teksty źródłowe, jak również recytowno wiersze naszego patrona Wł. Broniewskiego. Na zakończenie „żywej lekcji historii” pamięć o poległych uczciliśmy minutą ciszy a następnie odśpiewaliśmy Hymn Polski.

        A oto krótki rys historyczny tych wstrząsających wydarzeń:

    Adolf Hitler zrywa pakt o nieagrasji z Polską (1934), prowadzi rozmowy z ZSRR na temat sojuszu, zostaje podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow w dn.23.08.1939 r., planuje atak na Polskę najpierw na 26.08.1939 r. a ostatecznie II wojna światowa rozpoczyna się 1 września 1939 r. o godz. 4.35 od zbombardowania Wielunia, a o godz. 4.45 ostrzelania Westerplatte. Bitwa pod Wizną, nad Bzurą, obrona Warszawy to ważne miesca bitew Polaków z wrogiem. Wojna wobec ogromnej przewagi Niemców miala charakter obronny i przeszła do historii jako Kampania Wrześniowa. 
        17 września 1939 r. Armia Czerwona wystąpiła zbrojnie przeciwko Polsce, łamiąc podpisany w 1932 roku pakt o nieagresji. Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych nocie dyplomatycznej. Zamieszczono tam nieprawdziwe oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu polskiego. W konsekwencji ZSRR uznało wszystkie układy zawarte wcześniej z Polską za nieobowiązujące – jako zawarte z nieistniejącym państwem.
17 września 1939 r. od godz. 3.00 rano do 6.00 rano wojska sowieckie przekraczały granice Polski. Armia czerwona liczyła ok. 1,5 mln żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów.
Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były masowe represje wobec ludności polskiej pozostających na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych.
W głąb ZSRR wywożono całe zakłady przemysłowe, maszyny i instalacje fabryczne, lokomotywy, wagony, samochody oraz inwentarz. Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i prywatne zbiory dzieł sztuki. Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Około 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy a 10 tysięcy zostało rannych. Liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939 -1941 znaleźli się pod okupacją sowiecką, do dziś nie jest w pełni znana. Ciała tysięcy jeńców, którzy  nie ulegli prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę mordowano i chowano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni…
W wyniku dokonanego „czwartego rozbioru polski” ZSRR zagarnął obszar ponad 190 tys. km kw. z ludnoscią licząca ok. 13 mln.
       Od 2013 roku dzień 17 września obchodzony jest w Polsce jako Dzień Sybiraka.

                 20160920_095648  20160920_095637  20160920_095844

dsc_0369  1  dsc_0367

strzałka do góry