Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 – SP2

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 –
01 WRZEŚNIA 2020

8.00 – spotkanie dzieci i rodziców Oddziału Przedszkolnego – sala gimnastyczna, wejście boczne od strony sali gimnastycznej. Spotkanie rodziców i dzieci z nauczycielem wychowawcą Teresą Trzop.

Uczestników spotkania – dzieci i rodziców – obowiązuje osłona ust i nosa (maseczka) oraz dezynfekcja rąk.

8.00 – spotkanie uczniów klasy II z wychowawcą Elżbietą Kępa – sala nr I6, I piętro

8.00 – spotkanie uczniów klasy III a z wychowawcą Agatą Zajda – sala nr 6, podpiwniczenie

8.00 – spotkanie uczniów klasy III b z wychowawcą Bernadetą Ryt – sala nr 18, I piętro

8.00 – spotkanie uczniów klasy IV z wychowawcą Aleksandrą Drońską – sala nr 21 II piętro

10.00 – spotkanie uczniów i rodziców klasy I – sala gimnastyczna, wejście boczne od strony sali gimnastycznej. Spotkanie rodziców i uczniów z nauczycielem wychowawcą Jolantą Trzebuniak.

Uczestników spotkania – dzieci i rodziców – obowiązuje osłona ust i nosa (maseczka) oraz dezynfekcja rąk.

10.00 – spotkanie uczniów klasy V z wychowawcą Izabelą Wojtanowską – sala nr 13, I piętro

10.00 – spotkanie uczniów klasa VI a z wychowawcą Wojciechem Plewka – sala nr 19, II piętro

10.00 – spotkanie uczniów klasa VI b z wychowawcą Teresą Drożdż- sala nr 12, I piętro

10.00 – spotkanie uczniów klasy VII z wychowawcą Urszula Kubasiak – sala nr 22, II piętro

10.00 – spotkanie uczniów klasa VIII z wychowawcą Lucyną Rączka – sala 24, II piętro

Uczniowie klas II -VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce zgodnie z umieszczoną instrukcją/ w razie przeciwwskazań do korzystania z płynu dezynfekującego obowiązkowo myją ręce w toalecie na parterze.

Uczniowie po dezynfekcji/myciu rąk udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali.

Uczniowie wchodzą do szkoły w osłonie ust i nosa (maseczka).

Osłonę (maseczkę)uczniowie ściągają w klasie, po zajęciu miejsca przy ławce.

Rodzice uczniów klas II-VIII oczekują na dzieci na terenie przyszkolnym – boisko szkolne z zachowaniem dystansu i w osłonie ust i nosa

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH W DNIU 02 WRZEŚNIA 2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

UCZNIOWIE KLAS I-III, DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zajęcia z wychowawcą

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – 8.00 – 11.00

KLASA I – 8.00 – 11.00

KLASA II – 8.00 – 11.15

KLASY III – 8.00 – 11.30

UCZNIOWIE KLAS IV – VIII

Zajęcia z wychowawcą w godzinach od 8.00 do 11.00

W czasie zajęć w szczególności omówione zostaną:

– Zasady bezpiecznej drogi ucznia do/ze szkoły

– Zasady i procedury obowiązujące uczniów w czasie pobytu w szkole

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH OD 03 WRZEŚNIA 2020

Dla uczniów klas I – VIII zgodna z tygodniowym planem zajęć

Dla dzieci oddziału przedszkolnego zgodna z tygodniowym rozkładem dnia

 

ORGANIZACJA ZEBRAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

02 WRZEŚNIA 2020 – ŚRODA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – SALA GIMNASTYCZNA, rodzice wchodzą wejściem bocznym do sali gimnastycznej, GODZINA – 16.00

KLASA I – SALA NR 11 – PARTER, rodzice wchodzą wejściem głównym

GODZINA – 16.30

KLASA II- SALA NR 16 – I PIĘTRO, rodzice wchodzą wejściem głównym

GODZINA – 16.30

KLASA III A – SALA NR 6 – PODPIWNICZENIE, rodzice wchodzą wejściem od szatni, GODZINA – 16.00

KLASA III B – SALA NR 18 – I PIĘTRO, rodzice wchodzą wejściem głównym

GODZINA – 16.00

KLASA IV – SALA NR 21 – II PIĘTRO, rodzice wchodzą wejściem głównym

GODZINA – 17.00

03 WRZEŚNIA 2020 – CZWARTEK

KLASA V – SALA NR 6 – PODPIWNICZENIE, rodzice wchodzą wejściem od strony szatni

GODZINA 16.30

KLASA VI A – SALA NR 19 – II PIĘTRO

GODZINA – 16.00

KLASA VI B – SALA NR 12 – I IPĘTRO

GODZINA – 16.00

KLASA VII – SALA NR 22 – II PIĘTRO

GODZINA – 16.30

KLASA VIII – SALA GIMNASTYCZNA, wejście boczne

GODZINA – 16.30

Rodziców uczestniczących w zebraniu obowiązuje zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.

 

SALE LEKCYJNE w roku szkolnym 2020/2021:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:

PARTER

Oddział przedszkolny – sala nr 7, parter

Klasa I – sala nr 11, parter

I PIĘTRO

Klasa II – sala nr 16, I piętro

Klasa III a – sala nr 6 podpiwniczenie – dawna świetlica

Klasa III b – sala nr 18, I piętro

Klasa V – sala nr 13, I piętro

Klasa VI b – sala nr 12, I piętro – informatyczna

II PIĘTRO

Klasa VI a – sala nr 19, II piętro

Klasa VII – sala nr 22, II piętro sala językowa

Klasa VIII – sala nr 24, II piętro sala chemiczno – biologiczna

Klasa IV – sala nr 21, II piętro – sala teatralna

Biblioteka szkolna – sala 20,II piętro

Pedagog szkolny – sala nr 20, II piętro

Świetlica – sala nr 6 podpiwniczenie / sala oddziału przedszkolnego/sale lekcyjne klas I-III – wymiennie, zgodnie z potrzebami dzieci

Pielęgniarka szkolna/Izolatorium – I piętro

 

WYCHOWAWCY KLAS w SP2

OP – Teresa Trzop

Klasa I – Jolanta Trzebuniak

Klasa II – Elżbieta Kępa

Klasa III A – Agata Zajda

Klasa IIIB – Bernadeta Ryt

Klasa IV Aleksandra Drońska

Klasa V – Izabela Wojtanowska

Klasa VI A – Wojciech Plewka

Klasa VI B – Teresa Drożdż

Klasa VII – Urszula Kubasiak

Klasa VIII – Lucyna Rączka

 

KONTAKT RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH Z DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

DYREKTOR – Małgorzata Peć

  • KONTAKT TELEFONICZNY

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00

TELEFON – 33 874 27 28

  • KONTAKT POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

sp2sucha@poczta.onet.pl

  • KONTAKT OSOBISTY – ROZMOWA W KANCELARII SZKOŁY

Na rozmowę w kancelarii szkoły rodzic / opiekun prawny umawia się telefonicznie, w celu ustalenia terminu rozmowy – dnia i godziny.

W czasie prowadzonej rozmowy rodzica obowiązuje osłona ust i nosa oraz zachowanie 1,5m dystansu.

SEKRETARIAT SZKOLNY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 12.00 – 13.00

PRZYJMUJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / PETENTÓW

strzałka do góry