Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – Filia SP2

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Filii Szkoły Podstawowej nr 2

1 września 2020 r.

Msza święta w kaplicy o godzinie 8:00

Klasa i wychowawca Godzina rozpoczęcia Sala
0 – p. Katarzyna Tarsińska 9:00 sala gimnastyczna
I – p. Barbara Smolik 10:00 sala gimnastyczna
II – p. Iwona Bucała 9:15 sala nr 1
III – p. Elżbieta Palarska 9:30 sala nr 5
IV – p. Ewa Pawłowska 9:45 sala nr 9
V – p. Ewa Pawłowska 9:45 sala nr 9
VI – p. Piotr Pajerski 10:15 świetlica
VII – p. Piotr Pajerski 10:15 świetlica
VIII – p. Teresa Bielczyńska 10:30 sala nr 3

 

Na spotkania Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I uczniowie przychodzą wraz z rodzicem. Rodzice uczniów klas II – VIII oczekują na dzieci na terenie przyszkolnym – z zachowaniem dystansu i w osłonie ust i nosa.

Uczestnicy spotkań z wychowawcami obowiązkowo dezynfekują ręce zgodnie z umieszczoną instrukcją w razie przeciwwskazań do korzystania z płynu dezynfekującego obowiązkowo myją ręce w toalecie na parterze.

Po dezynfekcji / myciu rąk udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali.

Uczniowie oraz rodzice wchodzą do szkoły w osłonie ust i nosa (maseczka).

Osłonę (maseczkę) ściągają w klasie, po zajęciu miejsca przy ławce.

 

Organizacja dnia 2 września 2020 r.

W dniu 2.09.2020 r. (tj. środa) w szkole wyjątkowo nie odbywają się zajęcia zgodnie z planem lekcji. Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia z wychowawcą w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. W tym czasie wychowawcy szczegółowo zapoznają uczniów z nowymi procedurami i wytycznymi obowiązującymi w szkole od 1.09.2020 r. w związku z pandemią.

Klasy 0-III – 8:00-10:35

Klasy IV-VIII – 8:55-11:30

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH OD 03 WRZEŚNIA 2020

Dla uczniów klas I – VIII zgodna z tygodniowym planem zajęć

Dla dzieci oddziału przedszkolnego zgodna z tygodniowym rozkładem dnia

 

Organizacja zebrań z rodzicami

W dniu 2.09.2020 r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami w celu szczegółowego zapoznania z procedurami i wytycznymi obowiązującymi w szkole od 1.09.2020 r. w związku z pandemią.

Klasa i wychowawca Godzina rozpoczęcia Sala
0 – K. Tarsińska 15:15 sala nr 8
I – B. Smolik 15:30 sala nr 6
II – I. Bucała 15:45 sala nr 1
III – E. Palarska 16:00 sala nr 5
IV – E. Pawłowska 16:45 sala nr 9
V – E. Pawłowska 16:45 sala nr 9
VI – P. Pajerski 16:30 świetlica
VII – P. Pajerski
16:30
świetlica
VIII – T. Bielczyńska
16:15
sala nr 3

Rodziców uczestniczących w zebraniu obowiązuje zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.

 

Przydział sal lekcyjnych

Klasa Liczba uczniów Sala lekcyjna
OP 12 s. 8
I 11 s. 1
II 11 s. 4
III 10 s. 5
IV 8 s. 6
V 5 świetlica
VI 15 s. 2
VII 11 s. 9
VIII 10 s. 3

 

 

Kontakt rodziców / opiekunów prawnych

z Kierownikiem Filii Szkoły Podstawowej nr 2

Kierownik – Barbara Smolik

KONTAKT TELEFONICZNY

Od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00

TELEFON – 33 874 23 34

KONTAKT POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

bsmolik.sp2@gmail.com

KONTAKT OSOBISTY – ROZMOWA W KANCELARII SZKOŁY

Na rozmowę w kancelarii szkoły rodzic / opiekun prawny umawia się telefonicznie, w celu ustalenia terminu rozmowy – dnia i godziny.

W czasie prowadzonej rozmowy rodzica obowiązuje osłona ust i nosa oraz zachowanie 1,5m dystansu.

SEKRETARIAT SZKOLNY

PRZYJMUJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / PETENTÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 12.00 – 13.00

strzałka do góry