Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SUCHA BESKIDZKA …. czytaj dalej

images3

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Oddziału Przedszkolnego, dzieci:

 • objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko sześcioletnie),
 • mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (dziecko pięcioletnie).

Zapisu można dokonać

od dnia 01 marca 2016  do dnia 31 marca 2016  roku

w godzinach 8.00 – 14.00

 • w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul Zasypnicka 1
 • w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118

W sekretariatach szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać odpowiednie zgłoszenia oraz wnioski dotyczące rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO KLASY I

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii informuje o rozpoczęciu zapisów do klasy I na rok szkolny 2016/2017 – dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Zapisu można dokonać

 od dnia 01 marca 2016  do dnia 31 marca 2016  roku

w godzinach 8.00 – 14.00

 • w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul Zasypnicka 1
 • w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118

W sekretariatach szkoły oraz na stronie internetowej http://sp2sucha.pl/ można pobrać odpowiednie zgłoszenia oraz wnioski dotyczące rekrutacji, jak również zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego.

 

rek
Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego 
dzieci

do Oddziału Przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii 

w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2016/2017

 

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objecie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt.

 • Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe
 w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko sześcioletnie)
30 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2 Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe w danym obwodzie oddziału przedszkolnego ( dziecko pięcioletnie) 15 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
3 Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym 10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
4 Uczęszczanie rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchej Beskidzkiej
5
5 Rodzice odprowadzają podatek dochodowy
w Gminie Sucha Beskidzka
5 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego
w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców (od każdego z rodziców).

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

 • WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz
 • WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej – pobierz

 

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów… czytaj dalej

 


pobrane


Zasady
i terminy postępowania rekrutacyjnego

do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej

                                               w roku szkolnym 2016/2017

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1.1 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp. Kryteria Wartość kryterium

w punktach

1. Kandydat jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej.

 

5
2. Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej / do Oddziału Przedszkolnego przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 Suchej Beskidzkiej.
1
3. W Szkole Podstawowej nr 2 / w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata. 1
4. Bliższa droga kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 / Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej, niż do szkoły, w obwodzie której mieszka. 1
5. Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2/ Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. 1
6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie  kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 10

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów  o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria te są rozpatrywane łącznie i mają jednakową wartość punktową.

 

1.2 Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

a) ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

b) ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali w obwodzie Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

c) WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w   Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

d) WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (składają kandydaci zamieszkali poza  obwodem Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej) – pobierz

 

 1. Harmonogram terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów … czytaj dalej

images1

strzałka do góry