Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Projekt „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

logo1

Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego


Projekt  „Pierwszy dzwonek”

dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje, że w ramach finansowanego przez  Województwo Małopolskie projektu „Pierwszy Dzwonek” rodziny wielodzietne z co najmniej trójką dzieci w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 684,00 zł. mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w kwocie do 150 złotych na ucznia.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej wypełnionych deklaracji oraz oświadczenia o dochodach za miesiąc kwiecień 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r.

Procedura składania deklaracji :

1.Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację.

2.Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

3.Miejsce składania deklaracji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej  ul. A. Mickiewicza 19 pokój nr 13

4.Termin składania deklaracji: do 15 maja 2015 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin Projektu dostępny na stronie:

http://www.rops.krakow.pl/pliki/Polityka_spoleczna/22042014/Regulamin_Pierwszy_dzwonek.doc

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, ul. A. Mickiewicza 19 pokój nr 13 lub 14 tel. 33 874 22 43.

 

 

strzałka do góry