Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

POZNAJ POLSKĘ 2022

            

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w czerwcu 2

roku wezmą udział
w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. 

Na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” organ prowadzący szkołę – Miasto Sucha Beskidzka pozyskało dotację w wysokości 29.644,00 złotych, która stanowi 70 % wartości realizowanego przedsięwzięcia, 30 % realizowanego przedsięwzięcia, którego wartość wynosi 12.978,00 złotych pokryją rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
i jej Filii. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 42.622,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia „ Poznaj Polskę” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii uczestniczyć będą w wycieczkach szkolnych, których celem będzie uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez bezpośrednie poznanie zabytków kultury i historii Polski, jej walorów przyrodniczych oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii zaplanowano 3 jednodniowe wycieczki szkolne.

Uczniowie zwiedzą Kopalnię Soli w Bochni, Zespół Architektoniczno – Krajobrazowy Nowego Wiśnicza, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich.

Dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii zaplanowano 3 jednodniowe wycieczki szkolne.

Uczniowie zwiedzą  Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice, Muzeum Książąt Czartoryskich , Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Kopiec Kościuszki wraz z otoczeniem, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.  Zwiedzanie połączone zostanie z warsztatami edukacyjnymi.

Miejsca zwiedzania wybrane zostały z katalogu miejsc wskazanych przez MEiN.

 W wycieczkach szkolnych weźmie udział 270 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii. Każdy uczeń ma możliwość udziału w wycieczce, wycieczki będą niezwykle ważnym elementem edukacyjno – poznawczym dla uczniów, w szczególności dla uczniów  pochodzenia ukraińskiego, którzy realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Realizowane wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę:

I WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 48 uczniów + 4 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 –  KOPALNIA SOLI BOCHNIA

                 –  NOWY WIŚNICZ – ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWY

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Szkoły Podstawowej nr 2

                – Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno – krajobrazowy

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Bochnia – Kopalnia Soli

                – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 22 CZERWCA 2022

Koszt wycieczki – 7755,00 zł, w tym dotacja – 5000,00 zł (64%), wkład własny – 2755,00 zł (36%).

II WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 47 uczniów + 3 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 –  KOPALNIA SOLI WIELICZKA

                 –  MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1 Sucha Beskidzka

                – Kopalnia Soli Wieliczka

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Muzeum Żup Krakowskich, warsztaty

                – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 07 CZERWCA 2022

 

Koszt wycieczki – 6961,00 zł, w tym dotacja – 5000,00 zł (72%), wkład własny – 1961,00 ZŁ (28%).

III WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 48 uczniów + 3 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 –  ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU, PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

                 –  MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE. SUKIENNICE

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1 Sucha Beskidzka

                – Zamek Królewski na Wawelu

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice

                – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 03 CZERWCA 2022

Koszt wycieczki – 7367,00 zł, w tym dofinansowanie – 5000,00 zł (68%), wkład własny – 2367,00 zł (32%).

IV WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 47 uczniów + 4 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 –  MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE. MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

                 – OGRÓD DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA W KRAKOWIE

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1 Sucha Beskidzka

                – Ogród doświadczeń Stanisława Lema

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Muzeum Książąt Czartoryskich

                  – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 02 CZERWCA 2022

Koszt wycieczki – 7367,00 zł, w tym dotacja – 5000,00 zł (68%), wkład własny – 2367,00 zł (32%).

V WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 32 uczniów + 4 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 – KOPALNIA SOLI WIELICZKA

                 – MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH Z WARSZTATAMI

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118 Sucha Beskidzka

                – Kopalnia Soli Wieliczka

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Muzeum Żup Krakowskich  z warsztatami

                – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 07 CZERWCA 2022

Koszt wycieczki  – 5805,00 zł, w tym dotacja – 4644,00 zł (80%), wkład własny – 1161,00 zł (20%)

VI WYCIECZKA

 • Uczestnicy – 48 uczniów + 3 opiekunów
 • Miejsca zwiedzania

                 – KOPIEC KOŚCIUSZKI WRAZ Z OTOCZENIEM

                 – MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE z WARSZTATAMI

 • Plan wycieczki

                – wyjazd spod Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118 Sucha Beskidzka

                – Kopiec Kościuszki

                – Obiad dwu daniowy z napojem

                – Muzeum Archeologiczne, warsztaty

                – Powrót w godzinach popołudniowych

 • Termin realizacji – 02 CZERWCA 2022

Koszt wycieczki – 7367,00 zł, w tym dotacja – 5000,00 zł (68%), wkład własny – 2367,00 zł (32%).

strzałka do góry