Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Organizacja zakończenia roku szkolnego

ROZDANIE ŚWIADECTW SZKOLNYCH UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

24 CZERWCA 2020 – ŚRODA

MIEJSCE – SALA GIMNASTYCZNA

GODZINA ROZDANIA DYPLOMÓW KLASA WYCHOWAWCA
11.00 0 TERESA TRZOP

25 czerwca 2020 – CZWARTEK

MIEJSCE – SALA GIMNASTYCZNA

GODZINA ROZDANIA ŚWIADECTW KLASA WYCHOWAWCA
8.00 I ELŻBIETA KĘPA
9.30 II A BARBARA SMOLIK
11.00 II B BERNADETA RYT
12.30 III JOLANTA TRZEBUNIAK
14.00 IV IZABELA WOJTANOWSKA

26 CZERWCA 2020 – PIĄTEK

MIEJSCE – SALA GIMNASTYCZNA

GODZINA ROZDANIA ŚWIADECTW KLASA WYCHOWAWCA
8.00 VA WOJCIECH PLEWKA
9.30 VB TERESA DROŻDŻ
11.00 VI URSZULA KUBASIAK
12.30 VII LUCYNA RĄCZKA
14.00 VIII ALEKSANDRA DROŃSKA

 

ROZDANIE ŚWIADECTW SZKOLNYCH UCZNIOM FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

25 CZERWCA 2020 – CZWARTEK

Godzina rozdania świadectw Świetlica Sala gimnastyczna
9:00 Klasa I – Iwona Bucała
10:00 Klasa IV – Sylwia Wysmołek
11:00 Klasa II – Elżbieta Palarska
12:00 Klasa V – Sylwia Wysmołek
13:00 Klasa III – Agata Zajda

 26 CZERWCA 2020 – PIĄTEK

Godzina rozdania świadectw Świetlica Sala gimnastyczna
9:00 Klasa VI – Teresa Bielczyńska
10:00 Klasa VII – Teresa Bielczyńska
11:00 OP – Katarzyna Tarsińska
12:00 Klasa VIII – Michał Pilarczyk

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ODBIORU ŚWIADECTW.

KTO PRZYCHODZI PO ŚWIADECTWO

 1. Po świadectwo przychodzi uczeń lub jego rodzic w wyznaczonym dniu i godzinie.
 2. Przed przyjściem do szkoły uczeń/rodzic mierzy w domu temperaturę ciała.
 3. Przychodzi uczeń/rodzic, który jest zdrowy, bez jakichkolwiek oznak chorobowych.
 4. Nie przychodzi uczeń/rodzic, którego temperatura ciała jest podwyższona.
 5. Nie przychodzi uczeń/rodzic objęty kwarantanną lub izolacją.

PROCEDURY WEJŚCIA NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ/ PROCEDURY POBYTU NA SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. Uczeń/rodzic wchodzi na salę gimnastyczną wejściem bocznym (od strony parkingu, po schodach).
 2. Uczniowie/rodzice wchodzą na salę gimnastyczną pojedynczo, z zachowaniem odległości 1,5 m.
 3. Wszystkich wchodzących na salę gimnastyczną obowiązuje osłona nosa i ust.
 4. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczeń/rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń/rodzic zajmuje miejsce (ławka, krzesło) wskazane przez nauczyciela lub pracownika szkoły.
 6. Po zajęciu miejsc przez wszystkich uczniów, nauczyciel wychowawca przekazuje informację o wynikach nauczania za rok szkolny 2019/2020.

PROCEDURY WYJŚCIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ/ PROCEDURY OPUSZCZENIA TERENU SZKOŁY

 1. Z sali gimnastycznej uczniowie wychodzą pojedynczo według poleceń nauczyciela lub pracownika szkoły.
 2. Po wyjściu ze szkoły uczniowie pojedynczo rozchodzą się do domów.

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Między wyznaczonymi godzinami odbioru świadectw na sali gimnastycznej prowadzona jest dezynfekcja – krzeseł, stolików, podłogi oraz miejsc dotykowych, dodatkowo przeprowadzane jest wietrzenie sali.
 2. Rodzice przyprowadzający/przywożący uczniów nie mogą wejść do sali gimnastycznej. Z zachowaniem zalecanego dystansu (2 m) oczekują na swoje dziecko przed szkołą, na boisku szkolnym lub parkingu.
 3. Stoliki i krzesła na sali gimnastycznej rozstawione są zgodnie z zasadą zachowania 1,5 m odstępu z każdej strony ucznia.

DODATKOWE TERMINY ODBIORU ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 1. Świadectwa szkolne nieodebrane w wyznaczonych dniach, można odebrać w dniach 29 – 30 czerwca 2020 roku tj. poniedziałek – wtorek, w godzinach od 9.00 – 12.00.
 2. Punkt wydawania świadectw znajdować się będzie przy wejściu do szkoły od strony szatni, w Filii w sekretariacie.
 3. Nieodebrane świadectwa zostaną wydane w miesiącu wrześniu 2020 roku.

INFORMACJA O TERMINIE ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY ZOSTANIE PRZEKAZANA NIEZWŁOCZNIE PO PRZEKAZANIU ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ OKE.

 

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ORAZ KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. W dniu odbioru świadectwa uczeń/rodzic zobowiązany jest przynieść do szkoły wszystkie wypożyczone podręczniki, ćwiczenia i książki.
 2. Podręczniki, ćwiczenia, książki powinny zostać zapakowane w torbę foliową (reklamówka).
 3. W torbie foliowej (reklamówce) powinna znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia.
 4. Torbę foliową z książkami uczeń zostawia na stoliku w sali gimnastycznej.
 5. Książki, podręczniki szkolne zapakowane w torbę foliową można dodatkowo oddać w dniach 29 – 30 czerwca 2020 roku tj. poniedziałek – wtorek, w godzinach od 9.00 – 12.00.
 6. Punkt odbioru książek znajdować się będzie przy wejściu do szkoły od strony szatni, w Filii – w sali nr 9.
 7. Każdy uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników, ćwiczeń, książek wypożyczonych z biblioteki.

 

strzałka do góry