Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I JEJ FILII W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU.

Dzień 14 października 2020 roku – Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I -VIII oraz dzieci oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Uczniowie klas I -III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mogą w dniu 14 października 2020 roku korzystać z zajęć opiekuńczych. Zajęcia opiekuńcze zorganizowane będą dla dzieci w godzinach od 7.00 – 13.00.

Rodzice/opiekunowie uczniów klas I -III i dzieci oddziału przedszkolnego do dnia 13 października do godz. 11.00 mogą zapisać dziecko na zajęcia wychowawcze u swojego wychowawcy.

Zapisu można dokonać telefonicznie lub przez e-dziennik.

W dniu 14 października 2020 roku nie będzie wydawany obiad w stołówkach szkolnych.

Dyrekcja szkoły.

strzałka do góry