Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

straz

Młodzież Zapobiega Pożarom” 

 

17 lutego 2014 r. w Filii SP2 w Suchej Beskidzkiej odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej ma na celu m. in. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, czy organizacji ochrony przeciwpożarowej. Turniej zorganizowała p. Barbara Bańdura, która przygotowała materiały do nauki dla uczniów, opracowała testy i oceniła prace uczniów. W turnieju uczestniczyło 16 uczniów. Do następnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Weronika Gołuszka – miejsce I, Łukasz Spyrka – miejsce II oraz Michał Hajdyła – miejsce III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 27 lutego 2014 r. w OSP Błądzonka, gdzie nasi uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych:  II miejsce  zajął  Łukasz Spyrka  a  III miejsce  zajęła  Weronika Gołuszka.

strzałka do góry