Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT – REKRUTACJA

ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ W FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2.

 

W dniach od 01 marca 2022 roku do 15 marca 2022 roku można złożyć zgłoszenie lub wniosek z załącznikami o przyjęcie dziecka do:

  • klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023,
  • klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023.

Zgłoszenia składają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

Wnioski z załącznikami składają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Druki zgłoszeń i wniosków należy odebrać w sekretariatach szkół lub pobrać ze strony internetowej szkoły  – sp2sucha.pl.

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1 lub w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118.

W roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2015 roku.

Szczegóły zapisu dziecka określone zostały w Zasadach i terminach postępowania rekrutacyjnego dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2022/2023. – POBIERZ

Klauzule RODO do pobrania:  KLAUZULA SP2   KLAUZULA Filia SP2

Informacje o zapisach do klasy pierwszej można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 33 874 27 28

Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – 33 874 23 34  

strzałka do góry