Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT – REKRUTACJA OP

ZAPISY DZIECI DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ W FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2.

 

W dniach od 01 marca 2022 roku do 15 marca 2022 roku można złożyć wnioski z załącznikami o przyjęcie dziecka zamieszkałego na terenie gminy Sucha Beskidzka do:

  • oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023,
  • oddziału przedszkolnego Filii Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023.

Druki wniosków należy odebrać w sekretariatach szkół lub pobrać ze strony internetowej szkoły  – sp2sucha.pl.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1  lub w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118.

W roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku (sześciolatki), które mają obowiązek realizacji rocznego wychowania przedszkolnego oraz dzieci urodzone w 2017 roku (pięciolatki), które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Szczegóły zapisu dziecka określone zostały w Zasadach i terminach postępowania rekrutacyjnego dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2022/2023 – POBIERZ

Klauzule RODO do pobrania: KLAUZULA SP2   KLAUZULA Filia SP2

Informacje o zapisach do oddziałów przedszkolnych można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół:  

Szkoła Podstawowa nr 2 – 33 874 27 28

Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – 33 874 23 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strzałka do góry