Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT – REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

ZAPISY DZIECI DO  KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ W FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 

               W dniach od 01 marca 2023 roku do 15 marca 2023 roku można złożyć zgłoszenie lub wniosek  z załącznikami o przyjęcie dziecka  do:

  • klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2023/2024,
  • klasy pierwszej Filii Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2023/2024.

Zgłoszenia składają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

Wnioski z załącznikami składają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Druki zgłoszeń i wniosków należy odebrać w sekretariatach szkół lub pobrać ze strony internetowej szkoły  – sp2sucha.pl.

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Zasypnicka 1  lub w sekretariacie Filii Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Błądzonka 118.

W roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci urodzone w 2016 roku.

Szczegóły zapisu dziecka określone zostały w Zasadach i terminach postępowania rekrutacyjnego dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2023/2024 – POBIERZ

Klauzule RODO do pobrania: Klauzula SP2, Klauzula FSP2

Informacje o zapisach do klasy pierwszej można uzyskać bezpośrednio w sekretariatach szkół:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 33 874 27 28

Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – 33 874 23 34

 

 

 

 

 

 

strzałka do góry