Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Komunikat o organizacji zdalnego nauczania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszono zajęcia szkolne do dnia 10 kwietnia 2020 roku, równocześnie  wprowadzono obowiązek nauczania zdalnego – nauczania z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

W Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii zdalne nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem e-dziennika Librus Synergia.

Dostęp do e-dziennika mają wszyscy  uczniowie i rodzice klas I-VIII (w tym celu wykorzystują swoje loginy i hasła) oraz wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

Codzienną zdalną pracę z uczniami nauczyciele prowadzić będą w oparciu o przygotowany przez zespół nauczycieli  danej klasy – TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ.

W ramach realizacji planu zajęć nauczyciele poszczególnych przedmiotów przesyłać będą uczniowi wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne.

Nauczyciele służyć będą uczniowi pomocą w realizacji wszystkich materiałów dydaktycznych .

Prace uczniów będą na bieżąco oceniane a oceny umieszczane systematycznie w e- dzienniku.

Codzienną pracę dydaktyczną uczniów monitorują wychowawcy klas.

Rodzice, uczniowie, nauczyciele do wzajemnego kontaktu wykorzystywać będą e-dziennik oraz inne formy komunikacji – np. pocztę elektroniczną, telefon komórkowy.

Zachęcamy rodziców i uczniów do stałego kontaktu z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu konsultacji, uzyskania bieżącej  pomocy, wsparcia, rozwiązania zaistniałego problemu.

Poniżej podajemy adresy e-mail wszystkich nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Filii Szkoły Podstawowej nr 2

Dodatkowo wychowawcy klas dysponują telefonami komórkowymi do każdego nauczyciela przedmiotu. W razie potrzeby bezpośredniej konsultacji, pomocy udostępnią numer telefonu uczniowi i rodzicowi.

Nazwisko i imię nauczyciela E-mail
Bielczyńska Teresa t.bielczynska@op.pl
Bucała Iwona iwona1236@interia.pl
Drońska Aleksandra olwit@wp.pl
Drożdż Teresa tdrozdz.sp2@gmail.com
Kawa Janusz j.kawa@zssucha.pl
Kępa Elżbieta ekepa.sp2@gmail.com
Kozyra Sebastian kozyra.sebastian@gmail.com
Kubasiak Henryk hkubasiak.sp2@gmail.com
Kubasiak Urszula ukubasiak.sp2@gmail.com
Leśniakiewicz Piotr p.lesniakiewicz@zssucha.pl
Madejczyk Ewa e.madejczyk@interia.pl
Matusik Alicja a.matusik@zssucha.pl
Mikołajek-Kraus Agnieszka aga.m.k@interia.pl
Nawara Joanna jowo4@interia.pl
Ostruszka-Waryło Anna a.ostruszka-warylo@zssucha.pl
Peć Małgorzata sp2sucha@poczta.onet.pl
Pajerski Piotr p.pajerski64@gmail.com
Palarska Elżbieta epalarskafsp2@gmail.com
Pilarczyk Michał m.pilarczyk@zssucha.pl
Plewka Wojciech wojtpl@interia.pl
Pochopień Barbara b.pochopien@zssucha.pl
Rączka Lucyna lusi.raczkabio@wp.pl
Ryt Bernadeta bryt.sp2@gmail.com
Smolik Barbara bsmolik.sp2@gmail.com
Spyrka Ewa ewa.spyrka@gmail.com
Stec Lucyna l.stec@zssucha.pl
Ścieszka Joanna jscieszka.sp2@gmail.com
Świerkosz Magdalena m.swierkosz@zssucha.pl
Tarsińska Katarzyna ktarsinskafsp2@gmail.com
Trzebuniak Jolanta jtrzebuniak.sp2@gmail.com
Trzop Teresa ttrzop.sp2@gmail.com
Wajdzik Anna annawajdzik@interia.pl
Witczak Łukasz lukasss1992@o2.pl
Wojtanowska Izabela iwojtanowska.sp2@gmail.com
Wysmołek Sylwia sylwia_wysmolek@o2.pl
Zajda Agata azajdafsp2@gmail.com
strzałka do góry