Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej informuje o możliwości uzyskania pomocy w formie opłaty obiadów dla dzieci w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc dostępna jest dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, u których występują przynajmniej dwie przesłanki z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także dochód netto „na rękę” na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150% ustawowego kryterium (900,00 zł). Do dochodu nie wlicza się m.in. świadczenia wychowawczego 500+.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – ul. Mickiewicza 19, pok. 13.

Po złożeniu stosownego wniosku, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy, a następnie pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

strzałka do góry