Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT DO RODZICÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I JEJ FILII

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku (Dz.U. z 2022 r., poz.149) w okresie od dnia 31 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku:

  • Oddziały przedszkolne, klasy I, klasy II, klasy III, klasy IV realizują nauczanie w szkole.

Nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującym od 31 stycznia 2022 roku planem zajęć szkolnych.

Obowiązujący od 31 stycznia 2022 roku plan zajęć dla klas I – III SP2 i FSP2 znajduje się na stronie szkoły.

Organizacja nauczania odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole reżimem sanitarnym.

  • Klasy V, klasy VI, klasy VII, klasy VIII realizują nauczanie w formie zdalnej.

Nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującym od 31 stycznia 2022 roku planem zajęć szkolnych.

Obowiązujący od 31 stycznia 2022 roku plan zajęć dla klas V – VIII SP2 i FSP2 znajduje się na stronie szkoły.

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma G-Suite).

 W czasie trwania zdalnego nauczania – uczniów, rodziców i nauczycieli obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość obowiązujący w SP2 i FSP2. Pełna treść Regulaminu znajduje się na stronie szkoły.

 

 

strzałka do góry