Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT – BEZPIECZNA SZKOŁA

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkoła a uczniami i rodzicami,  w związku z bezpieczeństwem uczniów  w szkole i poza szkołą od 31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Filii Szkoły Podstawowej nr 2:

 • uruchomiono SKRZYNKĘ „ALERT”,
 • wskazano wykaz osób i instytucji, do których mogą zgłosić się rodzice uczniów o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i wychowawczej,
 • wskazano obowiązujące w szkole procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych.

SKRZYNKA „ALERT”

W skrzynce „Alert” rodzice oraz uczniowie mogą umieszczać w formie pisemnej informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic/opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce „ALERT” ma w Szkole Podstawowej nr 2 – dyrektor szkoły, w Filii Szkoły Podstawowej nr 2  – kierownik filii. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

 Skrzynka „ALERT” umieszczona jest przy wejściu głównym do budynku szkoły.

WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim,  nr tel. 338742606,
 • Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej,  nr tel. 338742271,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,  nr tel. 338744031,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej,  nr tel.338749557,
 • Powiatowa Komenda Policji w Suchej Beskidzkiej,  nr tel.338745211,
 • Okręgowy Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej,  nr tel.338742404,
 • punkt konsultacyjny w Urzędzie Miasta, w każdy czwartek od godz.16.00 do godz. 17.00, nr tel. 338749557,
 • Pedagog szkolny w SP nr 2,  nr tel. 338742728,
 • Pedagog szkolny w Filii SP nr 2 nr tel. 338742334,
 • Wychowawcy klas w SP nr 2 i w Filii SP nr 2.

 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH – czytaj dalej

strzałka do góry