Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Komunikat

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie klas I – III

Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 09 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku zostają zawieszone dla uczniów klas I-III zajęcia stacjonarne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III od 09listopada 2020 roku prowadzone będą w formie zdalnej.

Organizacja zajęć szkolnych w formie zdalnej:

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym w klasach I-III planem zajęć szkolnych.

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem e-dziennika Librus – Synergia.

3. Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-dziennika Librus Synergia:

  • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wysyła materiał edukacyjny uczniowi oraz ustala z uczniem i jego rodzicem formy pracy z przesłanym materiałem.
  • Nauczyciel weryfikuje pracę ucznia zgodnie z ustalonym z uczniem i jego rodzicem sposobem weryfikacji.

4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej do bezpośredniego kontaktu z uczniami wykorzystywać będą platformę G-Suite, w formie i czasie ustalonym z rodzicami uczniów.

5. Rodzice uczniów, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym, mają prawo zwrócić się do szkoły z prośbą o wypożyczenie komputera.

6. Szkoła wypożyczy sprzęt komputerowy (laptop) w ramach posiadanego sprzętu.

7. Dzieci rodziców wykonujących obowiązki zawodowe związane bezpośrednio z Covid – 19 m.in. w służbach medyczne, ratowniczych, innych służbach mogą korzystać ze świetlicy szkolnej.

8. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonować będzie od godz. 7.00 do 15.30, od poniedziałku do piątku.

9. Świetlica w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 funkcjonować będzie od godz. 8.00 do 12.00, od poniedziałku do piątku.

10. Zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe rodzice dokonują u wychowawcy klasy.

11. W czasie trwania zajęć świetlicowych w szkołach nie będzie wydawany obiad.

 

Szanowni Rodzice,

przed Wami kolejny trudny okres nauczania Waszych dzieci, wychowawcy przedstawią Wam szczegóły organizacji zdalnego nauczania, wszelkie wątpliwości, problemy, pytania związane z bieżącą organizacją zdalnego nauczania kierujcie do wychowawców swoich dzieci. Wychowawca będzie służył Państwu niezbędną pomocą. Z wychowawcą kontaktujecie się przez e-dziennik lub telefonicznie,  w godzinach od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Drodzy Uczniowie,

przed Wami zdalna nauka, poradzicie sobie świetnie. Bądźcie  bardzo zdyscyplinowani, skrupulatnie wykonujcie polecenia i zadania przesłane przez nauczycieli. Życzymy Wam zapału do nauki.

Uczestników kształcenia na odległość – uczniów, nauczycieli, rodziców – obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie szkoły.

W tym szczególnie trudnym czasie wszystkim życzymy zdrowia i siły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor  Małgorzata Peć

Kierownik Barbara Smolik

strzałka do góry