Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie klas IV-VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 października 2020 roku do 08 listopada 2020 roku zostają zawieszone dla uczniów klas IV-VIII zajęcia stacjonarne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas IV-VIII  od 26 października 2020 roku prowadzone będą w formie zdalnej.

Organizacja zajęć szkolnych w formie zdalnej:

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym w klasach IV-VIII planem zajęć szkolnych.
 1. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas IV -VIII prowadzone będą w formie:
 • on-line (zajęcia on-line w planie lekcji zaznaczone są kolorem czerwonym),
 • z wykorzystaniem e-dziennik Librus Synergia (zajęcia prowadzone przez e-dziennik zaznaczono w planie lekcji kolorem czarnym).
 1. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas IV-VIII nie będą prowadzone z danego przedmiotu w przypadku choroby nauczyciela (zajęcia będą oznaczone w planie zajęć w dzienniku Librus lub zostaną odwołane przez wychowawcę klasy).
 1. Organizacja zajęć on-line:
 • Zajęcia on-line prowadzone będą z wykorzystaniem platformy G-Suite.
 • Maksymalny czas trwania zajęć on-line wynosi 30 minut.
 • Czasem trwania zajęć on-line zarządza bezpośrednio nauczyciel.
 • Nauczyciel może skracać lub wydłużać kontakt on-line.
 • Zajęcia on-line rozpoczynają się zgodnie z obowiązującymi godzinami zajęć w planie lekcji.
 • Uczniowie zobowiązani są do punktualnego logowania się na zajęcia.

 Godziny rozpoczynania zajęć w danym dniu:

 1. godzina lekcyjna – 8.00
 2. godzina lekcyjna – 8.55
 3. godzina lekcyjna -9.50
 4. godzina lekcyjna -10.45
 5. godzina lekcyjna – 11.45
 6. godzina lekcyjna – 12.45
 7. godzina lekcyjna – 13.40
 8. godzina lekcyjna – 14.35
 9. godzina lekcyjna – 15:30
 1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem e-dziennika Librus Synergia:
 • Nauczyciel wysyła materiał edukacyjny uczniowi oraz ustala z uczniem formy pracy z przesłanym materiałem.
 • Nauczyciel weryfikuje pracę ucznia zgodnie z ustalonym z uczniem sposobem weryfikacji.
 1. Przerwy między zajęciami uczeń powinien przeznaczyć na:
 • usystematyzowanie wiedzy z lekcji, dokończenie wskazanych przez nauczyciela zadań, poleceń;
 • odpoczynek, zaleca się by odpoczynek był formą aktywności fizycznej – np. krótkie ćwiczenia fizyczne;
 • przygotowanie się do kolejnych zajęć.
 1. Rodzice uczniów, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym, mają prawo zwrócić się do szkoły z prośbą o wypożyczenie komputera.

 

Szanowni Rodzice,

przed Wami kolejny trudny okres nauczania Waszych dzieci, wszelkie wątpliwości, problemy, pytania związane z organizacją zdalnego nauczania kierujcie do wychowawców swoich dzieci. Wychowawca będzie służył Państwu niezbędną pomocą. Z wychowawcą kontaktujecie się przez e-dziennik lub telefonicznie,  w godzinach od 8.00-15.00.

 

Drodzy Uczniowie,

przed Wami zdalna nauka, poradzicie sobie świetnie. Bądźcie  bardzo zdyscyplinowani i pilnujcie godzin rozpoczynania lekcji, uważajcie na lekcjach on-line i skrupulatnie wykonujcie polecenia i zadania nauczycieli. Ze wszystkimi problemami zwracajcie się do nauczycieli, szczególnie do swoich wychowawców. Życzymy Wam zapału do nauki.

Uczestników kształcenia na odległość – uczniów, nauczycieli, rodziców – obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie szkoły.

W tym szczególnie trudnym czasie wszystkim życzymy zdrowia i siły. Uważajmy na siebie i innych, chrońmy najmocniej jak tylko możemy zdrowie swoje i innych.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor  Małgorzata Peć

Kierownik Barbara Smolik

strzałka do góry