Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Komunikat

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

w okresie od 17 maja 2021 do 28 maja 2021 nauczanie w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 odbywać się będzie w formie hybrydowej. Szczegóły organizacji nauczania oraz aktualny plan lekcji zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Uczniów powracających do stacjonarnego nauczania obowiązują przyjęte w szkole Procedury pobytu uczniów klas IV – VIII w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Uczniów w szczególności obowiązuje:

  • Wejście do szkoły od strony ul. Zasypnickiej (w SP2)
  • Dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły.
  • Korzystanie z wydzielonych dla poszczególnych klas miejsc w szatni szkolnej, (w SP2 szatnia znajduje się w byłej świetlicy).
  • Na terenach wspólnych – korytarze, toalety, szatnia uczniowie przebywają w osłonie ust i nosa.
  • Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w swoich salach lekcyjnych.
  • Uczniowie opuszczają salę w czasie przerwy na wietrzenie Sali.

Uczniowie mogą w czasie przerwy obiadowej korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.

strzałka do góry