Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

Komunikat

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie klas I – III

Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku zostają zawieszone dla uczniów klas I-III zajęcia stacjonarne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III od 22 marca 2021 roku prowadzone będą w formie zdalnej.

Organizacja zajęć szkolnych w formie zdalnej:

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym w klasach I-III planem zajęć szkolnych.
 2. Plan zajęć szkolnych dla danej klasy przekaże rodzicom wychowawca klasy.
 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem e-dziennika Librus–Synergia oraz platformy G-Suite (zajęcia on-line).
 4. Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-dziennika Librus Synergia:
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wysyła materiał edukacyjny uczniowi oraz ustala z uczniem i jego rodzicem formy pracy z przesłanym materiałem.
 • Nauczyciel weryfikuje pracę ucznia zgodnie z ustalonym z uczniem i jego rodzicem sposobem weryfikacji.
 1. Organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy G-Suite:
 • Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne on-line.
 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej do bezpośredniego kontaktu z uczniami wykorzystywać będą platformę G-Suite, w formie i czasie ustalonym z rodzicami uczniów.
 2. Rodzice uczniów, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym, mają prawo zwrócić się do szkoły z prośbą o wypożyczenie komputera.
 3. Szkoła wypożyczy komputer – laptop w ramach posiadanego sprzętu.

Szanowni Rodzice,

przed Wami kolejny trudny okres nauczania Waszych dzieci, wychowawcy przedstawią Wam szczegóły organizacji zdalnego nauczania, wszelkie wątpliwości, problemy, pytania związane z bieżącą organizacją zdalnego nauczania kierujcie do wychowawców swoich dzieci. Wychowawca będzie służył Państwu niezbędną pomocą. Z wychowawcą kontaktujecie się przez e-dziennik lub telefonicznie,  w godzinach od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Drodzy Uczniowie,

przed Wami zdalna nauka, poradzicie sobie świetnie. Bądźcie bardzo zdyscyplinowani, skrupulatnie wykonujcie polecenia i zadania przesłane przez nauczycieli. Życzymy Wam zapału do nauki.

Uczestników kształcenia na odległość – uczniów, nauczycieli, rodziców – obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 i jej Filii.

Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie szkoły.

W tym szczególnie trudnym czasie wszystkim życzymy zdrowia i siły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor  Małgorzata Peć

Kierownik Barbara Smolik

strzałka do góry