Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

   Dzień 1 września 2015 roku dla całej społeczności szkolnej niewątpliwie miał wyjątkowy i historyczny wymiar. Rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016 towarzyszyło bowiem uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, obiektu sportowego, który był marzeniem wielu pokoleń naszych uczniów.

Historia naszej szkoły trwa już ponad 100 lat. Przez te wszystkie lata uczniowie naszej szkoły osiągali bardzo dobre wyniki i dobre wyniki w nauce, jak również wyróżniali się osiągnięciami sportowymi. Sport był i jest ich pasją. Teraz będą w pełni rozwijać swoje talenty i zamiłowania sportowe.

    Gospodarzem uroczystości był Pan Stanisław Lichosyt – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Po przywitaniu zaproszonych gości przedstawił szczegóły związane z prowadzeniem inwestycji oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Życzył także uczniom
i nauczycielom wielu sukcesów w nauce i pracy dydaktycznej w nadchodzącym roku szkolnym.

Pan burmistrz był pomysłodawcą i inicjatorem koncepcji budowy sali nad potokiem, inwestycji trudnej
i wymagającej wielkiego zaangażowania z jego strony i nie tylko. Nieodzowne było wsparcie ze strony Rady Miejskiej oraz współpraca pomiędzy samorządem Suchej Beskidzkiej i innymi organami administracji publicznej, aby przezwyciężyć wszystkie trudności związane z budową tak nietypowego obiektu sportowego.

Obiekt ten ma powierzchnię 288 metrów kwadratowych i został wyposażonyw nowoczesne urządzenia do gier zespołowych oraz sprzęt do ćwiczeń. Stara sala gimnastyczna, w której dotychczas odbywały się lekcje wychowania fizycznego została zmodernizowana i zaadaptowana na potrzeby zaplecza nowej sali gimnastycznej. Obecnie znajduje się tam podręczny magazyn na sprzęt sportowy, szatnie dla uczniów uczestniczących w zajęciach WF oraz sanitariaty z kabinami prysznicowymi.

    Na uroczystość otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej przybyło wielu szacownych osób, wśród nich m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, posłanka Joanna Bobowska, przedstawiciele Rady Miejskiej obecnej i poprzednich kadencji, radny wojewódzki Marek Haber, Krzysztof Masiuk członek rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele różnych instytucji działających na terenie miasta, radni Rady Powiatu, wójtowie sąsiednich gmin oraz proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej ks. Andrzej Klimara.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Małgorzata Peć w swoim wystąpieniu przedstawiła jak postępowały prace przy budowie obiektu sportowego. Rodzice, nauczyciele ale szczególnie uczniowie z całych sił kibicowali rozpoczętej budowie i obserwowali kolejne etapy prac – pierwsze elementy stawiania konstrukcji – słupów, stropów… Miesiące szybko mijały. Niewyobrażalne i nieosiągalne dla nas, stało się rzeczywistością, której towarzyszy przeogromna radość. Teraz mamy nowoczesną salę gimnastyczną wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny w kompleksowo zmodernizowanej szkole. Szkoła zmieniła swoje oblicze – bezpieczne wejście, nowoczesna szatnia, nowe pomieszczenia świetlicy szkolnej i sali zabaw, biblioteka szkolna i miejska na terenie szkoły, zaplecze sanitarne i magazynowe, nowy system ogrzewania, nowoczesne oświetlenie, winda dla uczniów niepełnosprawnych i odnowiona elewacja. Szkoła Podstawowa nr 2 stała się nowoczesnym kompleksem sportowym.

     Komitet honorowy w osobach: Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, posłanki Joanny Bobowskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej Bogusława Ćwiękały, Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzaty Peć, przedstawicieli Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi i przekazania obiektu sportowego władzom i uczniom szkoły. Ks. proboscz Andrzej Klimara poświęcił obiekt.

    Dyrektor naszej szkoły Pani Małgorzata Peć szczególne podziękowania w imieniu całej społeczności szkolnej skierowała w stronę Pana Stanisława Lichosyta – Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za trud, determinację, poświęcony czas oraz nierzadko zdrowie w zrealizowanie tak wielkiej inwestycji na rzecz rozwoju oświaty w naszym mieście oraz za modernizację budynku szkoły.

Słowa podziękowania skierowała również do Rady Miejskiej za to, że zdrowie i edukacja najmłodszego pokolenia suszan w działaniach Rady Miejskiej jest priorytetem. Słowa podziękowania złożyła również na ręce osób zaangażowanych w realizację całej inwestycji, tj. Pani Halinie Kozioł – skarbnikowi Gminy, Panu Rafałowi Adamkowi – kierownikowi Referatu Rozwoju Miasta, Panu Adamowi Leśniakowi oraz wszystkim innym osobomi firmom, które brały aktywny udział w prowadzeniu i wykonaniu inwestycji.

      Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów. Przyświecała jej myśl przewodnia: sport to zdrowie. Program artystyczny został nagrodzony gromkimi brawami. Dodatkową atrakcją był symboliczny strzał na bramkę w wykonaniu Burmistrz Miasta Pana Stanisława Lichosyta, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy i proboszcza Andrzeja Klimarę. Na bramce stanął jeden z gości – Pan Krzysztof Masiuk.

    Zebrani goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej, obejrzeć okolicznościową wystawę z kolejnych etapów budowy sali gimnastycznej oraz zwiedzić szkołę.

    Marzenie stało się zatem rzeczywistością. Nasza szkoła ma wspaniałe zaplecze sportowe, z którego z radością korzystać będą uczniowie oraz kolejne pokolenia.

Postaramy się każdego dnia najpełniej realizować przesłanie św. Jana Pawła II – „Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka”.

 

strzałka do góry