Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

FSP2 – DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów i mocnych stron.
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci
– on stara się zobaczyć ich dusze”

Barbara Cage

Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Nauczyciela, dzień w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów. W tym roku uczniowie klasy IV i V przygotowali uroczystą akademię,  której głównym punktem programu było przedstawienie pt. „Szkoła moim drugim domem”. Przedstawienie to ukazywało jak ważną rolę w życiu każdego dziecka pełni szkoła i pracujący w nich nauczyciele, którzy nie tylko przekazują nam swoją wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu, ale przede wszystkim kształtują nas na dobrych i porządnych obywateli. Przedstawienie zakończono głośnym „Dziękujemy Wam za to, że jesteście!” i odśpiewaniem tradycyjnego „sto lat”!. Następnie głos zabrała dyrektor Małgorzata Peć, która w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim nauczycielom za trud i zaangażowanie w swoją pracę, wyróżniając p. Elżbietę Palarską, p. Iwonę Bucała i p. Pelagię Kurek za szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Po akademii uczniowie udali się do klas, na inne niż zwykle lekcje, bo przygotowane przez swoich kolegów i koleżanki.(SN)

 20161013_080614  20161013_081308  20161013_080742

strzałka do góry