Witamy serdecznie na stronie szkoly podstawowej nr 2 w suchej-beskidzkiej

Aktualności

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r., poz. 1270),

w dniach od 23 lutego do 3 marca  2016r.

zostanie przeprowadzona w naszej szkole ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie następujących wymagań:

  1. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

 2) „ Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

 3) „ Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”

 Ewaluacja zostanie przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Zachęcam wszystkich rodziców uczniów do wzięcia udziału w anonimowym ankietowaniu dotyczącym w/w wymagań,

które będzie udostępnione drogą elektroniczną lub papierową.

strzałka do góry